Oznámení o uvedení hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu (ČMI)

Instituce:
Český metrologický institut (ČMI)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Sdělení, kterým balírna nebo dovozce oznamují orgánu zmocněnému provádět metrologické kontroly hotově baleného zboží označeného symbolem „e“, že tato balírna nebo dovozce zahájili uvádění tohoto zboží se zmíněným označením na jednotný evropský trh.

Oznámení o uvedení hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu (ČMI)

Sdělení, kterým balírna nebo dovozce oznamují orgánu zmocněnému provádět metrologické kontroly hotově baleného zboží označeného symbolem „e“, že tato balírna nebo dovozce zahájili uvádění tohoto zboží se zmíněným označením na jednotný evropský trh.

Další informace naleznete na webových stránkách Českého metrologického institutu.

Další informace poskytne Ing. Marie Ratajová, e-mail: mratajova@cmi.cz.

Seznam příloh
Oznámení o uvedení hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu
Pravidelné novinky e-mailem