Oznámení o uvedení hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu (ČMI)

Sdělení, kterým balírna nebo dovozce oznamují orgánu zmocněnému provádět metrologické kontroly hotově baleného zboží označeného symbolem „e“, že tato balírna nebo dovozce zahájili uvádění tohoto zboží se zmíněným označením na jednotný evropský trh.

Instituce
Český metrologický institut (ČMI)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Českého metrologického institutu.

Další informace poskytne Ing. Marie Ratajová, e-mail: mratajova@cmi.cz.

Doporučujeme