Oznámení o zahájení výkonu veterinární preventivní, diagnostické a léčebné činnosti podnikatelským způsobem – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Jedná se o jednotné oznámení zahájení činnosti soukromého veterinárního lékaře, který získal osvědčení z Komory veterinárních lékařů ČR k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti podnikatelským způsobem. Oznámení se podává na příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy podle místa výkonu podnikatelské činnosti. Seznam schválených veterinárních lékařů je zveřejněn na webových stránkách Státní veterinární správy.

Oznámení o zahájení výkonu veterinární preventivní, diagnostické a léčebné činnosti podnikatelským způsobem – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Jedná se o jednotné oznámení zahájení činnosti soukromého veterinárního lékaře, který získal osvědčení z Komory veterinárních lékařů ČR k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti podnikatelským způsobem. Oznámení se podává na příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy podle místa výkonu podnikatelské činnosti. Seznam schválených veterinárních lékařů je zveřejněn na webových stránkách Státní veterinární správy.

Pravidelné novinky e-mailem