Oznámení o zahájení výkonu veterinární preventivní, diagnostické a léčebné činnosti podnikatelským způsobem – MZe

Oznámení o zahájení výkonu veterinární preventivní, diagnostické a léčebné činnosti podnikatelským způsobem.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Jedná se o jednotné oznámení zahájení činnosti soukromého veterinárního lékaře, který získal osvědčení z Komory veterinárních lékařů ČR k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti podnikatelským způsobem. Oznámení se podává na příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy podle místa výkonu podnikatelské činnosti. Seznam schválených veterinárních lékařů je zveřejněn na webových stránkách Státní veterinární správy.

Doporučujeme