Oznámení o zahájení výroby šarže veterinární autogenní vakcíny – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Oznámení o zahájení výroby šarže veterinární autogenní vakcíny podává výrobce Ústavu pro Státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.