Oznámení o změně registračních údajů – Finanční správa ČR (FS ČR)

Oznámení změn v údajích, které je registrovaný daňový subjekt povinen uvádět při registraci.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář verze 25 5111 MFin 5111 – vzor č. 8

Finanční správa postupně nahrazuje interaktivní formuláře PDF webovými aplikacemi. Elektronické formuláře jsou od poloviny února dostupné na portále www.mojedane.cz, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

Další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy. Formulář v interaktivní podobě naleznete na Portálu veřejné správy.