Oznámení plátce daně o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu – Finanční správa ČR

Plátce použije formulář pro oznámení FÚ v případech, kdy došlo k chybnému sražení daně od ZO 2014 chybou poplatníka.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Úplný název formuláře: Oznámení plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu.

Formulář verze 25 5554 MFin 5554 – vzor č. 2

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.