Oznámení při změnách v autorizaci (výstavba výrobny elektřiny – MPO)

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost o povinný státní souhlas (státní autorizaci) s výstavbou výrobny elektřiny s instalovaným výkonem ≥ 100 kW Příloha č. 2 – vzor oznámení (při změnách v autorizaci), (§ 1 odst. 2)

Oznámení při změnách v autorizaci (výstavba výrobny elektřiny - MPO)

Žádost o povinný státní souhlas (státní autorizaci) s výstavbou výrobny elektřiny s instalovaným výkonem ≥ 100 kW Příloha č. 2 – vzor oznámení (při změnách v autorizaci), (§ 1 odst. 2)Pokyny k vyplnění oznámení změn v autorizaci

Seznam příloh
Oznámení při změnách v autorizaci (výstavba výrobny elektřiny - MPO)
Pravidelné novinky e-mailem