Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 2

Spotřební daně – zvláštní minerální oleje (ZMO). Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 2.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Formulář naleznete na webových stránkách Celní správy ČR, kde je možné vyplnit ho také elektronicky prostřednictvím aplikace 602XML Filler.