Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 3

Instituce:
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Spotřební daně – zvláštní minerální oleje (ZMO). Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 3.

Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 3

Spotřební daně – zvláštní minerální oleje (ZMO). Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 3.

Formulář naleznete na webových stránkách Celní správy ČR, kde je možné vyplnit ho také elektronicky prostřednictvím aplikace 602XML Filler.

Pravidelné novinky e-mailem