Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 3

Spotřební daně – zvláštní minerální oleje (ZMO). Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 3.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016
Další formuláře v kategoriích

Formulář naleznete na webových stránkách Celní správy ČR, kde je možné vyplnit ho také elektronicky prostřednictvím aplikace 602XML Filler.

Doporučujeme