Podání námitek, návrhů na neplatnost, zrušení, výmaz, určení – Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Námitka proti zápisu OZ či zápisu EU (OP/ZO), návrh na výmaz či zrušení (PV, PUV, PVZ, EP, SPC, OZ, OP/ZO), návrh na částečné zrušení OZ, návrh na prohlášení OZ za neplatnou/ částečně neplatnou, žádost o určení (PV, PUV, EP).

Instituce
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Online vyplnění formuláře (nutné přihlášení).

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Doporučujeme