Podání připomínek k zápisné způsobilosti – Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Připomínky k zápisné způsobilosti OZ nebo patentovatelnosti PV či ke zveřejněné žádosti o udělení SPC.

Instituce
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Online vyplnění formuláře (nutné přihlášení).

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Doporučujeme