Podklad pro registraci nového zařízení sociálních služeb požadujícího zavedení výplaty dávek důchodového pojištění pro své klienty (ČSSZ)

Formulář slouží jako podklad pro registraci nového zařízení sociálních služeb požadujícího zavedení výplaty dávek důchodového pojištění pro své klienty (dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.).

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Tiskopis je určen pro zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS“), která dosud neprováděla výplatu důchodu klientům k 15. dni v měsíci a požadují zavedení tohoto typu výplaty nově. Podmínkou je, že jde o ZSS poskytující pobytové služby v těchto čtyřech typech zařízení: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a týdenní stacionář.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme