Podnět k pořízení regulačního plánu – Ministerstvo pro místní rozvoj

Regulační plán řeší detailní uspořádání dílčí části území obce (ve výjimečných případech kraje).

Instituce
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Platnost formuláře od
29.01.2018

Stavební zákon rozlišuje regulační plán pořizovaný a vydávaný z podnětu nebo na žádost. Formulář se týká pouze regulačního plánu z podnětu. Formulář odpovídá příloze č. 8 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

K podnětu se připojuje mj. návrh zadání regulačního plánu. Podnět se podává u kraje nebo obce příslušné k vydání regulačního plánu, o pořízení regulačního plánu rozhoduje příslušné zastupitelstvo.

Informace naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.