Podnět k pořízení regulačního plánu – Ministerstvo pro místní rozvoj

Regulační plán řeší detailní uspořádání dílčí části území obce (ve výjimečných případech kraje).

Instituce
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Platnost formuláře od
29.01.2018
Další formuláře v kategoriích

Stavební zákon rozlišuje regulační plán pořizovaný a vydávaný z podnětu nebo na žádost. Formulář se týká pouze regulačního plánu z podnětu. Formulář odpovídá příloze č. 8 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

K podnětu se připojuje mj. návrh zadání regulačního plánu. Podnět se podává u kraje nebo obce příslušné k vydání regulačního plánu, o pořízení regulačního plánu rozhoduje příslušné zastupitelstvo.

Informace naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Doporučujeme