Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení E (MZ) 6-02 (ÚZIS ČR)

Výkaz vyplňují poskytovatelé lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele.

Instituce
Ministerstvo zdravotnictví (MZd)
Platnost formuláře od
01.01.2016
Další formuláře v kategoriích

Formulář a pokyny naleznete na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Interaktivní formulář lze vyplnit prostřednictvím aplikace Centrální úložiště výkazů.

Doporučujeme