Pololetní výkaz hutního průmyslu – statistika MPO

Výkaz slouží pro analýzy současného stavu a trendů vývoje hutního průmyslu.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.01.2019

Uvedený propočet slouží mj. dle dokumentu Výboru pro ocel Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj DSTI/SU/SC (2007)5 pro plnění závazků vůči Evropské unii, zejména Evropské konfederace výrobců železa a oceli a Evropské asociace výrobců ocelových trubek, pro zpracování pravidelného konjunkturálního výhledu spotřeby oceli v rámci Evropské unie, dále pro Světové sdružení pro ocel a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a k dalšímu mezinárodnímu srovnání.

Formulář Hu1-02-2019

Doporučujeme