Popření pohledávky přihlášeným věřitelem – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Instituce:
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Věřitel popírající pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení jiným věřitelem je povinen tak učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (§ 200 insolvenčního zákona).

Popření pohledávky přihlášeným věřitelem – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Věřitel popírající pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení jiným věřitelem je povinen tak učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (§ 200 insolvenčního zákona).

Formulář včetně vzoru a pokynů pro jeho vyplnění naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Seznam příloh
Popření pohledávky přihlášeným věřitelem
Popření pohledávky přihlášeným věřitelem
Pravidelné novinky e-mailem