Popření pohledávky přihlášeným věřitelem – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Věřitel popírající pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení jiným věřitelem je povinen tak učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (§ 200 insolvenčního zákona).

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Formulář včetně vzoru a pokynů pro jeho vyplnění naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Doporučujeme