Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok a dosažené skutečnosti v témže roce – Ministerstvo zemědělství (MZe) (k zaslání elektronicky)

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce (respektive porovnání kalkulace a dosažené skutečnosti v témže kalendářním roce). Zákonem stanovený termín pro zveřejnění a předání na MZe je do 30. 4.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme