Osvědčení o osvobození od daně z přidané hodnoty – Finanční správa ČR (FS ČR)

Dodavateli slouží osvědčení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty jako doklad pro osvobození od daně při dodání zboží nebo poskytnutí služeb, které jsou zaslány organizacím, příp. jednotlivcům osvobozeným ve smyslu článku 151 směrnice 2006/112/ES.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář 25 5242 MFin 5242 – vzor č. 5

Formulář doporučujeme nejprve stáhnout do vašeho počítače a otevřít jej ze složky, některé internetové prohlížeče mají problém PDF zobrazit správně.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Doporučujeme