Potvrzení o studiu (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.01.2017

Potvrzení o studiu je nutné doložit pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let.

Potvrzení o studiu (MPSV)

Potvrzení o studiu je nutné doložit pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pravidelné novinky e-mailem