Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění (ČSSZ)

Tiskopis slouží k plnění povinnosti v oblasti důchodového pojištění osob se zdravotním postižením při jejich teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost na středních, vyšších odborných a vysokých školách za daný kalendářní rok.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje elektronicky na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, v papírové podobě prostřednictvím místně příslušné OSSZ lze využít tisku do originálního tiskopisu.

Doporučujeme