Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Pro dávky státní sociální podpory i hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Potvrzení je nutné doložit pro každé nezaopatřené dítě vedené v evidenci úřadu práce po skončení povinné školní docházky do 18 let jeho věku k žádosti o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a dávku pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Pro dávky státní sociální podpory i hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Potvrzení je nutné doložit pro každé nezaopatřené dítě vedené v evidenci úřadu práce po skončení povinné školní docházky do 18 let jeho věku k žádosti o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a dávku pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pravidelné novinky e-mailem