Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění – Finanční správa ČR (FS ČR)

Potvrzení vydává plátce daně poplatníkovi pro jiného plátce daně popř. pro účely podání DAP.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 30

Obvyklý interaktivní formulář FS ČR letos pro poplatníky nepřipravila. Finanční správa postupně nahrazuje interaktivní formuláře PDF webovými aplikacemi. Elektronické formuláře jsou od poloviny února dostupné na portále www.mojedane.cz, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.