Žádost o vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu a žádost o vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíl vzniklý sloučením oddílů (ÚHÚL)

Instituce:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Potvrzením o původu vydaném úřední autoritou dokládá vlastník reprodukčního materiálu lesních dřevin jeho původ. O vystavení tohoto dokladu musí dodavatel požádat ve stanovené lhůtě.

Žádost o vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu a žádost o vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíl vzniklý sloučením oddílů (ÚHÚL)

Potvrzením o původu vydaném úřední autoritou dokládá vlastník reprodukčního materiálu lesních dřevin jeho původ. O vystavení tohoto dokladu musí dodavatel požádat ve stanovené lhůtě.Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

Seznam příloh
Žádost o vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu a žádost o vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíl vzniklý sloučením oddílů
Pravidelné novinky e-mailem