Veterinární předpis pro výrobu veterinárního autochtonního rekonvalescentního séra – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Stanoví náležitosti předpisu pro výrobu veterinárního autochtonního séra, který vystavuje příslušný ošetřující veterinární lékař .

Veterinární předpis pro výrobu veterinárního autochtonního rekonvalescentního séra – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Stanoví náležitosti předpisu pro výrobu veterinárního autochtonního séra, který vystavuje příslušný ošetřující veterinární lékař .

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Předpis pro výrobu veterinárního autochtonního rekonvalescentního séra
Pravidelné novinky e-mailem