Veterinární předpis pro výrobu veterinárního autochtonního rekonvalescentního séra – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Stanoví náležitosti předpisu pro výrobu veterinárního autochtonního séra, který vystavuje příslušný ošetřující veterinární lékař .

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme