Předpokládaná bilance dovozu plynu do ČR a vývozu plynu z ČR – statistika pro MPO

Plynárenská statistika: Příloha č. 5 – Předpokládaná bilance dovozu plynu do ČR a vývozu plynu z ČR (§ 2 odst. 1)

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.11.2015Vyplněný formulář se zasílá ročně (e-mailem v příloze) do 15. 10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům. Údaje se uvádějí s přesností na jedno desetinné místo.