Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě – statistika pro MPO

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Plynárenská statistika: Příloha č. 3 – Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě (§ 2 odst. 1)

Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě - statistika pro MPO

Plynárenská statistika: Příloha č. 3 – Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě (§ 2 odst. 1)Vyplněný formulář se zasílá ročně (e-mailem v příloze) do 15. 10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům. Údaje se uvádějí s přesností na jedno desetinné místo.

Seznam příloh
Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě - statistika pro MPO
Pravidelné novinky e-mailem