Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2021 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)

Formulář pro podání Přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2021.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Paušální režim:

Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu BusinessInfo.cz