Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)

Instituce:
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od:
01.01.2020

Formulář pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2019.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)

Formulář pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2019.

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Seznam příloh
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 - interaktivní
Pravidelné novinky e-mailem