Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)

Formulář pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2020.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od
01.01.2021

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu