Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)

Instituce:
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od:
01.01.2021

Formulář pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2020.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)

Formulář pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2020.

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu

Seznam příloh
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 - interaktivní
Pravidelné novinky e-mailem