Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)

Formulář pro podání Přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za dané období.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2024

Doporučujeme