Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 (ČSSZ)

Formulář je určen každé osobě, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Tato osoba pak má povinnost podat tento formulář příslušné správě sociálního zabezpečením a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v kterém měla podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání za daný kalendářní rok.

Pokyny:

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2024

Doporučujeme