Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 (ČSSZ)

Formulář je určen každé osobě, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2021

Tato osoba pak má povinnost podat tento formulář příslušné správě sociálního zabezpečením a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v kterém měla podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání za daný kalendářní rok.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu