Přehled o výši pojistného (ČSSZ)

Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od:
01.01.2018

Tiskopis slouží zaměstnavateli ke splnění zákonné povinnosti předložit příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o výši vyměřovacího základu a výši pojistného, které je povinen odvádět.

Přehled o výši pojistného (ČSSZ)

Tiskopis slouží zaměstnavateli ke splnění zákonné povinnosti předložit příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o výši vyměřovacího základu a výši pojistného, které je povinen odvádět.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Pravidelné novinky e-mailem