Přehled o výši pojistného (ČSSZ)

Tiskopis slouží zaměstnavateli ke splnění zákonné povinnosti předložit příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o výši vyměřovacího základu a výši pojistného, které je povinen odvádět.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2018

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.