Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele – Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

Zaměstnavatelé jsou povinni nejpozději v den splatnosti pojistného předávat „Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele“.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Přehled obsahuje údaje o počtu zaměstnanců pojištěných u zdravotní pojišťovny, úhrn jejich vyměřovacích základů a celkovou výši pojistného za příslušné mzdové období.

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Poučení:

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Doporučujeme