Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

Zaměstnavatelé jsou povinni nejpozději v den splatnosti pojistného předávat „Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele“.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Přehled obsahuje údaje o počtu zaměstnanců pojištěných u zdravotní pojišťovny, úhrn jejich vyměřovacích základů a celkovou výši pojistného za příslušné mzdové období.

Poučení:

Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Doporučujeme