Překlad evropského patentového spisu a nároků – Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Předložení překladu evropského patentového spisu (EP) nebo patentových nároků zveřejněné evropské patentové přihlášky.

Instituce
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Online vyplnění formuláře (nutné přihlášení).

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.