Překlad evropského patentového spisu a nároků – Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Předložení překladu evropského patentového spisu (EP) nebo patentových nároků zveřejněné evropské patentové přihlášky.

Instituce
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Online vyplnění formuláře (nutné přihlášení).

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Doporučujeme