Přidělování EORI čísel ad-hoc

Instituce:
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Slouží k přidělování ad hoc čísel EORI osobám, která EORI číslo nemají (nepodnikající fyzické osoby).

Přidělování EORI čísel ad-hoc

Slouží k přidělování ad hoc čísel EORI osobám, která EORI číslo nemají (nepodnikající fyzické osoby).

Formulář se vyplňuje online na webových stránkách Celní správy.

Pravidelné novinky e-mailem