Přidělování EORI čísel ad-hoc

Slouží k přidělování ad hoc čísel EORI osobám, která EORI číslo nemají (nepodnikající fyzické osoby).

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Formulář se vyplňuje online na webových stránkách Celní správy.

Doporučujeme