Přihláška a evidenční list zaměstnavatele – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost, za jejíž nesplnění mohou být pokutováni. Údaje sděluje zaměstnavatel pomocí formuláře Přihláška a evidenční list zaměstnavatele.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Veškerá oznámení se provádějí do 8 dnů (pokud zákon nestanoví jinak) od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a vždy na formulářích k tomu určených. Na tomto formuláři oznamuje také veškeré změny údajů, a to do osmi dnů od jejich zjištění. Dále oznamuje ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo vstup do likvidace.

Poučení:

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte do počítače, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Doporučujeme