Přihláška a evidenční list zaměstnavatele – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost, za jejíž nesplnění mohou být pokutováni. Údaje sděluje zaměstnavatel pomocí formuláře Přihláška a evidenční list zaměstnavatele.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Veškerá oznámení se provádějí do 8 dnů (pokud zákon nestanoví jinak) od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a vždy na formulářích k tomu určených. Na tomto formuláři oznamuje také veškeré změny údajů, a to do osmi dnů od jejich zjištění. Dále oznamuje ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo vstup do likvidace.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte do počítače, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

XDP šablonu (pro hromadné vyplňování z účetních systémů) naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny spolu s dalšími formuláři a informacemi.