Přihláška do výběrového řízení pro právnickou osobu – Ministerstvo zdravotnictví (MZd)

Instituce:
Ministerstvo zdravotnictví (MZd)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Přihláška do VŘ – právnická osoba (výběrové řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Přihláška do výběrového řízení pro právnickou osobu – Ministerstvo zdravotnictví (MZd)

Přihláška do VŘ – právnická osoba (výběrové řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Seznam příloh
Přihláška do výběrového řízení pro právnickou osobu
Pravidelné novinky e-mailem