Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ (ČSSZ)

Formulář slouží pro přihlášení k placení nemocenského pojištění, které je pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dobrovolné.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek.

Předepsaný tiskopis musí obsahovat den, od kterého se OSVČ přihlašuje k účasti na nemocenském pojištění, a údaje, které OSSZ potřebuje pro provádění nemocenského pojištění. Účast na pojištění vzniká dnem, který OSVČ uvedla v přihlášce, nejdříve však dnem podání této přihlášky.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme