Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ (ČSSZ)

Formulář slouží pro přihlášení k placení nemocenského pojištění, které je pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dobrovolné. Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2017

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.