Přihláška k registraci pro fyzické osoby – univerzální – Finanční správa ČR

Univerzální přihláška k registraci pro fyzické osoby s oprávněním k podnikatelské činnosti k dani z příjmů, k dani silniční, k dani z příjmů ze závislé činnosti, k dani z příjmů vybírané srážkou.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář 25 5101 MFin 5101 – vzor č. 22

Formulář „Přihláška k registraci pro fyzické osoby – univerzální“ je určen fyzickým osobám, které obdržely povolení nebo získaly oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začaly provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Fyzická osoba je povinna do 15 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně.

Elektronické formuláře jsou dostupné na portále www.mojedane.cz, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

Další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy ČR.

Příloha:

Doporučujeme