Přihláška k registraci zpravodajské jednotky pro vykazování dat Intrastatu

Instituce:
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Přihláška k registraci zpravodajské jednotky pro vznik povinnosti vykazovat statistické údaje Intrastatu, resp. údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie. Po dosažení prahu pro vykazování má zpravodajská jednotka povinnost podat přihlášku k registraci.

Přihláška k registraci zpravodajské jednotky pro vykazování dat Intrastatu

Přihláška k registraci zpravodajské jednotky pro vznik povinnosti vykazovat statistické údaje Intrastatu, resp. údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie. Po dosažení prahu pro vykazování má zpravodajská jednotka povinnost podat přihlášku k registraci.

Formulář naleznete na webových stránkách Celní správy.

Pravidelné novinky e-mailem