Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance (ČSSZ)

Tiskopisem se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění přihlašuje zaměstnanec činný na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, který má sídlo na území státu, s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a který nemá sídlo na území ČR.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Tiskopis musí obsahovat den, od kterého se zahraniční zaměstnanec přihlašuje k účasti na nemocenském pojištění, datum vzniku účasti na dobrovolném důchodovém pojištění v ČR, a další údaje, které OSSZ potřebuje pro provádění nemocenského pojištění. Účast na pojištění vzniká dnem, který zahraniční zaměstnanec uvedl v přihlášce, nejdříve však dnem podání této přihlášky.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme