Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance (ČSSZ)

Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od:
01.01.2019

Tiskopisem se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění přihlašuje zaměstnanec činný na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, který má sídlo na území státu, s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a který nemá sídlo na území ČR.

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance (ČSSZ)

Tiskopisem se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění přihlašuje zaměstnanec činný na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, který má sídlo na území státu, s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a který nemá sídlo na území ČR.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Pravidelné novinky e-mailem