Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance (ČSSZ)

Tiskopisem se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění přihlašuje zaměstnanec činný na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, který má sídlo na území státu, s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a který nemá sídlo na území ČR.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2019

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.