Přihlášení / odhlášení / oznámení změn zaměstnavatele – Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Instituce:
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od:
01.01.2021

Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost, za jejíž nesplnění mohou být pokutováni. Veškerá oznámení se provádějí do 8 dnů (pokud zákon nestanoví jinak) od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a vždy na formulářích k tomu určených.

Přihlášení / odhlášení / oznámení změn zaměstnavatele – Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost, za jejíž nesplnění mohou být pokutováni. Veškerá oznámení se provádějí do 8 dnů (pokud zákon nestanoví jinak) od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a vždy na formulářích k tomu určených.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Pravidelné novinky e-mailem