Přihláška pohledávky – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Instituce:
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Věřitel přihlašující svou pohledávku do insolvenčního řízení je povinen tak učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (§ 176 insolvenčního zákona).

Přihláška pohledávky – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Věřitel přihlašující svou pohledávku do insolvenčního řízení je povinen tak učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (§ 176 insolvenčního zákona).

Formulář včetně pokynů pro jeho vyplnění naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Pravidelné novinky e-mailem