Přihláška pohledávky – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Věřitel přihlašující svou pohledávku do insolvenčního řízení je povinen tak učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (§ 176 insolvenčního zákona).

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Formulář včetně pokynů pro jeho vyplnění naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Doporučujeme