Pracovní plán projektu pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (MZV)

Plán rozvojového projektu.

Instituce
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)
Platnost formuláře od
01.11.2017



Formulář a další informace naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury.

Doporučujeme