Přihláška do registru zaměstnavatelů (ČSSZ)

Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Formulář slouží pro potřeby zaměstnavatelů, zaměstnávající osoby, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění. V takovém případě je zaměstnavatel povinen se přihlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku na předepsaném tiskopisu u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do registru zaměstnavatelů (OSSZ). Na tomto tiskopise uvádí zaměstnavatel také všechny peněžní ústavy v České republice, u nichž má vedeny účty. Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, a organizační složku státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti.

Přihláška do registru zaměstnavatelů (ČSSZ)

Formulář slouží pro potřeby zaměstnavatelů, zaměstnávající osoby, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění. V takovém případě je zaměstnavatel povinen se přihlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku na předepsaném tiskopisu u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do registru zaměstnavatelů (OSSZ). Na tomto tiskopise uvádí zaměstnavatel také všechny peněžní ústavy v České republice, u nichž má vedeny účty. Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, a organizační složku státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Pravidelné novinky e-mailem