Přihláška do registru zaměstnavatelů (ČSSZ)

Tiskopis slouží zaměstnavateli, který zaměstnává osoby, k přihlášení se do registru zaměstnavatelů.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Na tiskopisu zaměstnavatel uvádí též všechny peněžní ústavy v České republice, u nichž má vedeny své účty a všechny své mzdové účtárny. U účtáren uvede jejich adresy a jména osob, které jsou za ně oprávněny jednat jménem zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je rovněž povinen přihlásit do registru zaměstnavatelů každou svou mzdovou účtárnu. Na tiskopisu je povinen uvést též okruh zaměstnanců, tj. zaměstnanců, pro které mzdová účtárna vede evidenci mezd nebo platů.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme