Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) – Finanční správa ČR (FS ČR)

Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty povinná pro osobu, která překročila zákonem stanovenou částku.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář „Registrace k dani z přidané hodnoty“ je povinná podat osoba se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, jejíž obrat překročil částku uvedenou v § 6 zákona o dani z přidané hodnoty. Přihlášku k registraci je nutné podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit.

Formulář verze 25 5104 MFin 5104 – vzor č. 9

Formulář doporučujeme nejprve stáhnout do vašeho počítače, některé internetové prohlížeče mají problém jej zobrazit správně.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Doporučujeme