Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ (ČSSZ)

Pro osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) je, při splnění zákonem stanovených podmínek, povinná účast na důchodovém pojištění. Přihlášení k placení pojistného provede OSVČ pomocí formuláře, případně online.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Přihláška je určena především pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost v rozsahu, která nezakládá účast na pojištění, a pro OSVČ vykonávající hlavní činnost, jež potřebují deklarovat účast na pojištění v kalendářním roce, za který ještě nepodaly přehled o příjmech a výdajích.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme