Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ (ČSSZ)

Pro osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) je, při splnění zákonem stanovených podmínek, povinná účast na důchodovém pojištění. Přihlášení k placení pojistného provede OSVČ pomocí formuláře, případně online.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2017

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.