Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení (ČTÚ)

Instituce:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Pro obsluhu rádiových zařízení letecké a námořní pohyblivé služby musí být podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) odborná způsobilost.

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení (ČTÚ)

Pro obsluhu rádiových zařízení letecké a námořní pohyblivé služby musí být podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) odborná způsobilost.

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Pravidelné novinky e-mailem