Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení (ČTÚ)

Pro obsluhu rádiových zařízení letecké a námořní pohyblivé služby musí být podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) odborná způsobilost.

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Doporučujeme