Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (SÚJB)

Formulář přihlášky ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Doporučujeme