Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (SÚJB)

Instituce:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Formulář přihlášky ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (SÚJB)

Formulář přihlášky ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Pravidelné novinky e-mailem