Příloha č. 2D k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rekreační chata a zahrádkářská chata) – Finanční správa ČR

Příloha je součástí přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, nemovitou věcí je rekreační chata a zahrádkářská chata.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Příloha se použije v případě, kdy si poplatník pro určení srovnávací daňové hodnoty zvolí směrnou hodnotu (nikoli tedy cenu zjištěnou, tj. nemusí dokládat znalecký posudek).

Formulář verze 25 5548/D MFin 5548/D – vzor č. 4

Formulář doporučujeme nejprve stáhnout do vašeho počítače, některé internetové prohlížeče mají problém jej zobrazit správně.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Doporučujeme