Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro specifické případy nabytí vlastnictví k nemovité věci (typ J) (FS ČR)

Příloha je součástí přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Použije se v případě specifických případů nabytí vlastnictví nemovité věci, které jsou uvedeny v této příloze, tj. použije se v případě, kdy nelze použít Přílohu č. 1 (typ N). Pro případy, kdy předmět daně vznikl po 1. 11. 2016.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář verze 25 5547/A MFin 5547/A – vzor č. 3

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

Doporučujeme neotevírat interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený SW nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, pdf je potřeba otevírat přímo v doporučeném SW.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Doporučujeme