Příloha k listu k dani z pozemků – Finanční správa ČR (FS ČR)

Příloha k listu k dani z pozemku je součástí přiznání k dani z nemovitých věcí. Jedna nebo více příloh se použije v případě, že předmět daně na příslušném listu tvoří více parcel než kolik je položek listu. Přílohy slouží pouze pro ruční vyplnění, při tvorbě datové zprávy není počet položek omezen.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Platnost formuláře od
01.11.2017Formulář verze 25 5534 MFin 5534 – vzor č. 4

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.