Příloha k listu k dani z pozemků – Finanční správa ČR

Příloha k listu k dani z pozemku je součástí přiznání k dani z nemovitých věcí. Jedna nebo více příloh se použije v případě, že předmět daně na příslušném listu tvoří více parcel než kolik je položek listu.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Přílohy slouží pouze pro ruční vyplnění, při tvorbě datové zprávy není počet položek omezen.

Formulář verze 25 5534 MFin 5534 – vzor č. 5

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Doporučujeme