Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek – Finanční správa ČR

Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek je součástí přiznání k dani z nemovitých věcí.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Jedna nebo více příloh se použije v případě, že předmět daně na příslušném listu tvoří více zdanitelných staveb nebo jednotek než kolik je položek listu. Přílohy slouží pouze pro ruční vyplnění, při tvorbě datové zprávy není počet položek omezen.

Formulář verze 25 5535 MFin 5535 – vzor č. 6

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Doporučujeme